Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Hán Đà

Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
ybi-yenbinh-th-thcshanda@edu.viettel.vn